CÔNG NGHỆ SPYDERSHAKE

Nutrinest Admin
Th 3 07/12/2021


Công nghệ   sử dụng một mạng sinh học để nén các sợi yến xuống đáy hũ. Giúp các sợi yến thật không bị tan thành nước khi chưng tiệt trùng ở nhiệt độ 121 độ C