VTV6 - PHÓNG SỰ NGƯỜI NUÔI YẾN ĐẦU TIÊN VIỆT NAM

Nguyen Mai Thao Uyen
Th 4 11/07/2018

Đài Truyền Hình Việt Nam VTV đã tái hiện lại toàn bộ câu chuyện hình thành và phát triển của nghề nuôi yến Việt Nam thông qua câu chuyện cái duyên của Nutri Nest với nghề.