Hiệu quả đạt được của sáng chế:

Nhờ việc đánh dấu tổ chim yến và khai thác theo định kỳ mỗi 20 ngày/lần sẽ giúp tổ yến khai thác ra gần như 100% là tổ yến 1 mùa có chất lượng vượt trội về các mặt:

  1. Dinh dưỡng (hàm lượng potein và axit amin cao hơn 5 – 10%)
  2. Tổ yến sạch hơn, hàm lượng tạp chất là trứng và lông chim ít hơn

Ngoài ra đàn yến có tốc độ trưởng thành các cá thể trong đàn vượt trội do các cặp chim non đều có cơ hội được sinh ra và trưởng thành.


Mô tả chi tiết sáng chế:

Để thực hiện phương pháp theo sáng chế người nuôi yến thực hiện các bước sau theo mỗi chu kỳ 20 ngày/lần:

Bước 1: Đánh dấu tổ 100% yến đã sử dụng bằng ghim Inox

Khác với yêu cầu thăm viếng nhà yến 1 -2 tháng/lần của phương pháp thông thường. Để tạo ra tổ yến một mùa công nhân kỹ thuật phải kiểm tra và đánh dấu tổ yến ít nhất 20 ngày/lần.

Khi kiểm tra nhà yến công nhân đánh dấu tổ yến bằng ghim Inox theo nguyên tắc sau:

Trường hợp

GIAI ĐOẠN CỦA TỔ

DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

HÀNH ĐỘNG

TRỨNG

CHIM NON

GHIM

1

Chim chưa sử dụng tổ

Không

Không

Không

Để nguyên. Theo dõi lần sau

2

Chim đang sử dụng tổ

Không

Cắm ghim đánh dấu

3

Không

Không

Cắm ghim đánh dấu

4

Không

Không

Cắm ghim đánh dấu

5

Chim đang sử dụng tổ. Đã đánh dấu lần kiểm tra trước

Để nguyên. Theo dõi lần sau

6

Không

Để nguyên. Theo dõi lần sau

7

Chim đã sử dụng tổ xong

Không

Không

Khai thác tổ

7 khả năng này bao gồm toàn bộ các trường hợp người công nhân có thể gặp phải khi kiểm tra và có hướng dẫn hành động cụ thể.


Mục đích của việc đánh dấu này là để người công nhân biết được tổ yến nào đã được chim sử dụng để đẻ trứng.

Bước 2: Khai thác tổ yến.

Khai thác tổ yến phải đảm bảo 2 yêu cầu. Kiểm tra 100% số tổ có trong nhà nuôi yến và khai thác 100% số tổ đã đến kỳ khai thác để chim yến không có cơ hội làm tổ lần hai.