Công nghệ   sử dụng một mạng sinh học để nén các sợi yến xuống đáy hũ. Giúp các sợi yến thật không bị tan thành nước khi chưng tiệt trùng ở nhiệt độ 121 độ C