Bước 1: Download form HỒ SƠ ỨNG TUYỂN tại đây.

Bước 2:  Điền đầy đủ thông tin vào form HỒ SƠ ỨNG TUYỂN và gửi về mail cho chuyên viên nhân sự Đinh Huỳnh Hoàng Nhi: nhi.dhh@nutrinest.com - Hotline: 0963.802.439

  • Mục đích của việc điền thông tin vào form HỒ SƠ ỨNG TUYỂN: phục vụ cho quá trình tuyển dụng của công ty diễn ra thuận lợi.

Bước 3: Trả lời mail thông báo lịch hẹn phỏng vấn.

  • Trường hợp 1: Nếu hồ sơ đạt yêu cầu tuyển dụng của Công Ty, chúng tôi sẽ gửi thư mời phỏng vấn trực tiếp tại văn phòng đại diện Công Ty
  • Trường hợp 2: Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu tuyển dụng của Công ty chúng tôi sẽ gửi thư cảm ơn và thông báo bạn không đạt yêu cầu tuyển dụng

Bước 4: Làm bài kiểm trắc nghiệm sơ tuyển và phỏng vấn trực tiếp.

Bước 5: Thông báo kết quả.

Trong vòng 3 ngày chúng tôi sẽ thông báo kết quả trúng tuyển qua mail cá nhân của ứng viên.