TÌM HIỂU THÊM:

  • Về Công ty & Sản phẩm: www.nutrinest.com
  • Tham quan cửa hàng (TP HCM, Hà Nội), quý vị cứ đóng vai khách hàng đến tìm hiểu tại các địa chỉ cửa hàng trực thuộc công ty 
  • Về chính sách đại lý online, hợp đồng hợp tác: Liên hệ Phan Trúc Quỳnh – Phụ trách kinh doanh: quynh.pt@nutrinest.com, 0969 288 885 (8h-17h).