1. CHUYÊN VIÊN KINH DOANH XUẤT KHẨU 

  • Địa điểm làm việc: Văn phòng công ty tại 306 Đỗ Pháp Thuận, P.An Phú, TP Thủ Đức.
  • Số lượng cần tuyển: 1
  • Lợi ích:
    - Chế độ lương thưởng cạnh tranh, công bằng và minh bạch
    - Thu nhập từ 20tr/tháng (không giới hạn), bao gồm lương cơ bản và các khoản thưởng như doanh số, phát triển khách hàng.

Hồ Sơ Ứng Tuyển theo mẫu của NutriNest gửi về địa chỉ email:

  • Người nhận: Hoàng Nhi
  • Email: nhi.dhh@nutrinest.com
  • SĐT: 0931870095

Hồ sơ ứng tuyển download tại đây